December26-29

Mt. Pinatubo (Anawangin + Nagsasa Cove)

Mt. Pinatubo

Facebook Like